020-18 18 19 / info@varmavillan.se

Dieselolja

Dieselbränsle motsvarande kraven på miljöklass 1, avsett för användning i snabbgående dieselmotorer.

Diesel - Miljöklass 1 rekommenderas speciellt där krav på mycket goda förbränningsegenskaper samt låga avgasemissioner är särskilt påkallade.

Diesel - Miljöklass 1 är tack vare den extremt låga svavelhalten även lämplig i fordon med katalysator eller partikelfilter.

Diesel - Miljöklass 1 är brandfarlig vätska klass 3.

Diesel - Miljöklass 1 kan även säljas som grönfärgad till motorer som är tillåtna att köras på skattebefriat bränsle.

SAMMANSÄTTNING

  • Ett destillat av s.k. "straight-run" typ (icke krackat) med kokpunktsområde mellan 180°C och 285°C.
  • Hög halt av lättförbrända paraffinkolväten.
  • Aromathalt understigande 5 volym %.
  • Svavelhalt lägre än 10 ppm (0,001 vikt %)

FÖRDELAR

  • Minimala sot- och koksavlagringar i motorns förbränningsrum.
  • Synnerligen goda förbränningsegenskaper ger lägre nivå av miljö- och hälsoskadliga avgas-emissioner.
  • Mycket god tändvillighet, högt naturligt Cetantal.
  • Mycket goda naturliga vinteregenskaper.
  • Utomordentligt god oxidationsstabilitet.
  • Smörjförbättrande tillsattsmedel ingår.